Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 Ngày 29 và 30/3/2022, UBND xã Phú Cường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 cho người dân

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Phú Cường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

 Ngày 18/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Phú Cường long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh xã Phú Cường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đến dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu...

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Cường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 23/1/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Cường đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên xã Phú Cường lần thứ XXII,nhiệm kỳ 2022- 2027. Đến dự Đại hội có Đồng chí...

THƯ NGỎ: Ủng hộ, giúp đỡ hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

/documents/610035/7241343/th%C6%B0+ng%E1%BB%8F.pdf/cfcab924-3747-4c05-b2c3-2bc44f49995a

Đảng ủy xã Phú Cường tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Ngày 31/12/2021, Đảng ủy xã Phú Cường đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2022.  Tại hội nghị đã...

Tin hoạt động của xã

Hội nghị tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 Ngày 29 và 30/3/2022, UBND xã Phú Cường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền dịch vụ công mức độ 4 cho người dân

Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Phú Cường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

 Ngày 18/3/2022, Hội Cựu chiến binh xã Phú Cường long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội cựu chiến binh xã Phú Cường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Đến dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu...

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Cường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 23/1/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Cường đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên xã Phú Cường lần thứ XXII,nhiệm kỳ 2022- 2027. Đến dự Đại hội có Đồng chí...

Xem tất cả

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8179

Tổng truy cập: 173815